SmartEye

כיצד שימוש ביכולות הנדסת גורמי אנוש עזר לחברה לפתח מוצר מתקדם באופן יעיל, מדויק ומהיר.

רקע

SmartEye הינה מערכת משקפי מציאות רבודה חדשנית, אשר מציגה לחייל החי”ר מידע קרבי עדכני בצורה גרפית על מציאות הקרב בה הוא נמצא.

 

האתגר

תכנון והצגת חווית השימוש המבצעית כאשר המערכת נמצאת עדיין בשלבי תכנון ופיתוח ולא בשלב מוצרי מוגמר, עבור מערכת הכוללת תפעול פקדים פיזיים המפעילים את הממשק הדיגיטלי ונדרשים לתפעול "עיוור".

 

 

מה עשינו?

האילוץ אותו קיבלנו: ביצוע בדיקות במהלך הפיתוח, כאשר המערכת האמיתית אינה זמינה. נדרשנו למצוא פתרון יצירתי וליצור סביבת הדמיה מתאימה לבחינת הפתרונות שעיצבנו.

מחקר: לימוד הסביבה והצורך

חקרנו ולמדנו את עולם הלקוח המבצעי דרך ראיונות ותצפיות. ניתחנו את שלבי הביצוע והגדרנו את המשימות המדויקות שלקוחות המערכת מבצעים.  בתהליך המחקר דייקנו את איפיון המשתמשים היעודיים, ואת תרחישי השימוש.

באמצעות המחקר תיקפנו ושינינו חלק מהנחות היסוד שהובילו את האיפיון הקודם ובוצעו התאמות במוצר לצרכים השונים של לוחמים בשדה הקרב.

פיתוח סביבת הדמיה: גילינו כי סביבת האיפיון לא תאמה את הסביבה שבה הלקוח אמור לחוות את המוצר. למעשה, האפיון בוצע לגבי מסך מחשב רגיל, בעוד שהמוצר נועד להרכבה על העיניים וראיית סביבת המציאות בתוספת מידע גרפי המוצג בשכבה מציאות רבודה – מעוגנת נוספת.

לכן, הסבנו את סביבת העבודה לסביבת מציאות מדומה Virtual Reality – שהיא הקרובה ביותר מבחינה טכנולוגית ודרכה יוכל המשתמש לחוות את המידע כאשר הוא מוצג לו על גבי שדה הראיה שלו ולא על גבי מסך מחשב.

שינויים אלה איפשרו לצוות הפיתוח ולנו ללמוד את הרגלי המשתמשים והאופן שבה עובדים כיום, לבחון על ידי התנסות, חלופות ממשק במהלך האיפיון, לבדוק אתגרי למידה ותפעול של יכולות מערכת שאופיינו, לזהות בעיות אפשריות לצורך תיקונן במהלך האיפיון וכן להדגים ללקוח ולמקבלי החלטות כיצד עתידה להיראות המערכת הסופית.

 

התוצאות

  1. העברת מוצר בשל יותר לסביבת הפיתוח.
  2. שאלות מחקר חדשות שעלו ויכלו לקבל התייחסות בניסויים עתידיים.

האימפקט

האצה דרמטית של תהליך הפיתוח אשר הובילו לחיסכון במשאבי ארגון וזמן.

 

לינק לדף מידע

מקור התמונות: דף מידע על המוצר, אלביט