שבירת הפרדיגמה: מערכת מורכבת לא חייבת להיות מורכבת להפעלה